Xe tải Veam 1 tấn VT260 gắn cẩu Tadano 2.6 tấn ZE263MH phong cách châu Âu giá rẻ

Xe tải Veam 1 tấn VT260 gắn cẩu Tadano 2.6 tấn ZE263MH phong cách châu Âu giá rẻ

Xe tải Veam 1 tấn VT260 gắn cẩu Tadano 2.6 tấn ZE263MH phong cách châu Âu giá rẻ