Xe tải Veam 1.95 tấn thùng lửng 6m2 – VT260 phong cách châu Âu giá rẻ

Xe tải Veam 1.95 tấn thùng lửng 6m2 - VT260 phong cách châu Âu giá rẻ

Xe tải Veam 1.95 tấn thùng lửng 6m2 – VT260 phong cách châu Âu giá rẻ