Xe bồn Hyundai HD310 chở xăng 16 tấn 22 khối phong cách Châu Âu

Xe bồn Hyundai HD310 chở xăng 16 tấn 22 khối phong cách Châu Âu

Xe bồn Hyundai HD310 chở xăng 16 tấn 22 khối phong cách Châu Âu