Xe bồn chở cám gia súc 24m3 Hino – FM8JNSA phong cách châu Âu

Xe bồn chở cám gia súc 24m3 Hino - FM8JNSA phong cách châu Âu

Xe bồn chở cám gia súc 24m3 Hino – FM8JNSA phong cách châu Âu